Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án về khuyến khích cán bộ, công chức

24/05/2023 8:16 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TPHCM.

Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án về khuyến khích cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 10 thành viên, do Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân làm Trưởng Ban; bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Phó Trưởng Ban.

Tổ giúp việc Ban soạn thảo gồm 11 thành viên, do bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) làm Tổ trưởng; bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Phó Trưởng Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy làm Tổ phó.

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo là tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TPHCM; trong đó, phân công cho các cơ quan chuyên môn xây dựng các giải pháp, chính sách tại Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ giúp việc Ban soạn thảo do Ban soạn thảo phân công.

Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Ban soạn thảo thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Ban soạn thảo giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời, báo cáo bằng văn bản cho UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

Vũ Phong

Top