TP. Thủ Đức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh

23/10/2021 4:06 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/10, TP. Thủ Đức tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh.

Trung tâm Điều hành thông minh TP. Thủ Đức.

Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền TP. Thủ Đức trong công tác phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức mong muốn TP. Thủ Đức trong thời gian tới cần tập trung các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội, kết nối doanh nghiệp với người lao động để sớm ổn định sản xuất kinh doanh, trên tinh thần an toàn chống dịch, chấp hành nghiêm bộ tiêu chí an toàn theo từng ngành, lĩnh vực mà TPHCM đã ban hành.

Trong quá trình thực hiện các nội dung công việc gắn với tình hình mới, cần có nhiều giải pháp, nhất là về công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, để nâng cao hiệu quả công việc. TP. Thủ Đức phải từng bước trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như tạo ra động lực mới cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đặc biệt, phải phấn đấu đóng góp ít nhất 1/3 GDP cho TPHCM, tương đương 7% GDP cho cả nước, đây là nhiệm vụ không đơn giản, cần có sự đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống chinh trị với sự hỗ trợ của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức cho biết, TP. Thủ Đức ra đời với sự kỳ vọng rất lớn của lãnh đạo TPHCM, được chọn để phát triển thành “hạt nhân” sáng tạo, hình thành một cực tăng trưởng mới, trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế, với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành một khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của TPHCM. Dù vậy, khi thành lập, TP. Thủ Đức có hiện trạng dữ liệu rời rạc, thiếu sự liên kết và thống nhất. Mong muốn của TP. Thủ Đức là xây dựng được hệ thống dữ liệu thống nhất, liên kết được với các ngành để có thể phân tích liên lĩnh vực một cách đa chiều; chuẩn bị dữ liệu dự báo xu hướng trong tương lai.  

Do đó, TP. Thủ Đức bắt tay ngay vào việc triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) TP. Thủ Đức được triển khai với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực điều hành quản lý: Hệ thống phân tích dữ liệu kinh tế-xã hội; hệ thống giám sát giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân; hệ thống quản lý văn bản điện tử; hệ thống giám sát, điều hành an ninh trật tự công cộng và giao thông; hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội; dữ liệu ngành giáo dục; dữ liệu ngành y tế; hệ thống quản lý dữ liệu không gian địa lý “GIS”.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) là hệ thống cung cấp cho lãnh đạo Thành phố cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang diễn ra, thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, cơ chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể.

Giai đoạn tiếp theo, TP. Thủ Đức sẽ phối hợp cùng VNPT tiếp tục bổ sung các lĩnh vực mới, cần thiết, trọng tâm trên địa bàn. Thu thập, tinh chỉnh và hoàn thiện dữ liệu thô, tích lũy và mở rộng dữ liệu theo thời gian để làm giàu kho dữ liệu. Tận dụng hiệu quả dữ liệu sẵn có, đưa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích big data, mô hình dự báo, chủ động, xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định, đáp ứng kỳ vọng xây dựng thành công đô thị thông minh.

Lãnh đạo TP. Thủ Đức mong muốn, Trung tâm sẽ xây dựng được hệ thống dữ liệu thống nhất và liên kết được với các ngành để có thể phân tích liên lĩnh vực một cách đa chiều. Chuẩn bị dữ liệu dự báo xu hướng trong tương lai, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền các cấp.

Theo hochiminhcity.gov.vn

Top