TPHCM: Bảo tồn làng nghề gắn với sản phẩm OCOP

19/11/2023 9:18 AM

(Chinhphu.vn) - Để khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng miền, TPHCM tiếp tục triển khai lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ các làng nghề mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Top