TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức

19/09/2023 10:54 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng 19/9, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa X, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15.

TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trình bày 9 tờ trình của UBND Thành phố - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 98/2023/QH15, UBND TPHCM trình HĐND Thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hằng năm.

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TPHCM trình HĐND thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Theo UBND Thành phố, việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, "chảy máu chất xám" và thiếu hụt nhân lực trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao uy tín, hình ảnh của TPHCM là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển, có môi trường hoạt động công vụ hiện đại, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

TPHCM đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 2.

Kỳ họp diễn ra trong 01 ngày, xem xét thông qua gần 100 tờ trình - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Đề xuất bổ sung gần 2.200 cán bộ

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cũng trình bày tờ trình về đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất tăng thêm một phó chủ tịch đối với UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 50.000 người trở lên, đảm bảo xã không quá 3 phó chủ tịch.

Về tăng số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số, UBND TP đề xuất tăng thêm một công chức đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 30.000 người trở lên.

Đồng thời, tăng 2 công chức và 2 người hoạt động không chuyên trách đối với các phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 50.000 người trở lên. Trong đó, 2 người hoạt động không chuyên trách được bố trí tăng thêm phụ trách chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

UBND Thành phố đề xuất tăng 3 công chức và 3 người hoạt động không chuyên trách đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 100.000 người trở lên. Trong đó, 2 người hoạt động không chuyên trách phụ trách chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường, xã, thị trấn.

Còn theo tiêu chí hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, UBND TPHCM đề xuất tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách khi đáp ứng được một trong các tiêu chí theo quy định. Cụ thể, hoạt động kinh tế phát triển có từ đủ 2.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trở lên hoạt động trên địa bàn; địa bàn có từ đủ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; diện tích tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích.

Trên cơ sở đó, dự kiến TPHCM sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách (tổng cộng 2.184 người).

Như vậy, Thành phố sẽ phải bố trí 2.222 cán bộ phường, xã, thị trấn; 4.783 công chức và 6.073 người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

Ước dự toán tổng ngân sách cần bổ sung để đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách hằng năm đối với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tăng bổ sung theo đề án là hơn 495,1 tỷ đồng/năm.

UBND TPHCM cho biết số lượng này được duy trì thực hiện trong thời gian thực hiện Nghị quyết 98. Theo đó, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn mang tính ổn định.

Anh Thơ

Top