TPHCM gia hạn sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 98

27/01/2024 3:38 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/1, lãnh đạo UBND TPHCM đã có chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội liên quan đến gia hạn sử dụng đất nông nghiệp.

TPHCM gia hạn sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 98- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, các tổ chức kinh tế (chủ đầu tư) mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, thi hành án, thừa phát lại để thực hiện dự án phi nông nghiệp nhưng chưa thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp đang thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất đến ngày 30/6/2024 để thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng... theo quy định. Không thực hiện trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất này.

UBND TPHCM giao Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng... cho các tổ chức đã mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, thi hành án, thừa phát lại hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp mà không yêu cầu phải thực hiện trước thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Sở TT&TT khẩn trương thông tin đến các cơ quan thông tin đại chúng nhằm giúp phổ biến đến các tổ chức kinh tế mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng đất biết về quy định tại Khoản 9 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 để khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng trước ngày 30/6/2024.

Văn phòng UBND Thành phố, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức công khai nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để các tổ chức kinh tế biết thực hiện.

Hồng Đức

Top