TPHCM kiến nghị 17 nội dung về đất đai, môi trường

22/11/2022 5:50 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ TN&MT kiến nghị 17 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

TPHCM kiến nghị 17 nội dung về đất đai, môi trường - Ảnh 1.

UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ TN&MT kiến nghị 17 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội

Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, TPHCM kiến nghị cho phép Thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn, trình HĐND Thành phố thông qua. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất).

Đồng thời, cho phép TPHCM áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỉ lệ phần trăm. Giao UBND TPHCM tổng kết thực tiễn và quyết định tỉ lệ phần trăm này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Mặt khác, cho phép Thành phố được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn TPHCM.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thủ Đức trực thuộc UBND TP. Thủ Đức, thực hiện chức năng nhiệm vụ như trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức.

Bên cạnh đó, cho phép UBND TPHCM được thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập; sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TPHCM.

Ngoài ra, cho phép TPHCM thí điểm việc cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng "quyền thuê đất" đóng tiền hàng năm. Cho phép TPHCM thí điểm thực hiện áp dụng "Căn cứ để giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền" đối với các quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) trước ngày 1/1/2021. Phân cấp việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ cho UBND cấp huyện thực hiện…

Đối với lĩnh vực môi trường, cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương: Camera, smart phone, cameara giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định (vi phạm vệ sinh nơi công cộng). Được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm.

Đồng thời, cho phép Thành phố được thí điểm áp dụng biện pháp ngắt điện, ngắt nước công đoạn sản xuất trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường.

Mặt khác, phân cấp cho TPHCM thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp cho HĐND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư theo Điều 4 Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội…

Chi Mai

Top