TPHCM: Kỳ vọng lớn vào nghị quyết thay thế Nghị quyết 54

07/06/2023 6:03 PM

(Chinhphu.vn) - Trong nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TPHCM tập trung đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội; đề xuất cơ chế, chính sách phân cấp, phân quyền để chủ động giải quyết các vấn đề của Thành phố...

Top