Triển khai hệ thống giải quyết TTHC thống nhất vào tháng 10

09/08/2022 5:51 PM

(Chinhphu.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện Đề án 06, hiện TPHCM đang tập trung quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Triển khai hệ thống giải quyết TTHC thống nhất vào tháng 10 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức dự Hội nghị ở đầu cầu TPHCM - Ảnh: VGP/Minh Hiệp

Sáng 9/8, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, Đề án 06 của Chính phủ được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị "Triển khai quyết liệt Chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và Đề án xây dựng đô thị thông minh, đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung; sớm hoàn thiện, báo cáo Trung ương phê duyệt Đề án phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế".

Hiện nay, UBND Thành phố đã triển khai xây dựng Hệ thống thông tin, chỉ đạo điều hành để thực hiện khai thác, chia sẽ dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và vận hành chính thức Cổng Dịch vụ công Thành phố (đáp ứng yêu cầu Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Do đó, việc triển khai Đề án 06 gặp nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận toàn bộ hạ tầng trung tâm dữ liệu, phần mềm, quản lý hệ thống máy chủ của Thành phố để đáp ứng việc xây dựng dữ liệu chuyên ngành của các sở ngành, phục vụ công cuộc chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Đặc biệt, theo ông Dương Anh Đức, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện Đề án 06, hiện Thành phố đang tập trung quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

Theo đó, sẽ hoàn thiện, phát triển Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố trở thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố, qua đó tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ và kết nối hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (HCM LGSP), theo nguyên tắc "không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng dịch vụ các dịch vụ công trực tuyến"; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khai thác, chia sẻ kết quả số hóa để làm giàu dữ liệu, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Triển khai hệ thống giải quyết TTHC thống nhất vào tháng 10 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Minh Hiệp

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện, cụ thể:

Cung cấp 403 dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 3895/QĐ UBND ngày 16/11/2021 và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND Thành phố về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố năm 2021-2022; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) được thiết lập trên một cửa điện tử để các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ người dân/tổ chức (nộp trực tuyến và trực tiếp).

Để chuẩn bị công tác kết nối, tích hợp hệ thống xác thực, định danh điện tử của Bộ Công an với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong thời gian qua, Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hoàn thành thử nghiệm giải pháp kỹ thuật kết nối sử dụng dịch vụ xác thực trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thông qua "Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố" (HCM LGSP).

Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trước khi kết nối chính thức hệ thống xác thực, định danh theo Đề án 06, Thành phố đã phối hợp với Tổ công tác Bộ Công an hoàn thành kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với HCM LGSP đáp ứng đúng yêu cầu.

"Việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư, hệ thống xác thực, định danh quốc gia vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06, vừa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của Thành phố, đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số của UBND TPHCM", ông Đức nhấn mạnh.

Anh Thơ

Top