Xác định thời gian cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại

16/05/2023 9:11 AM

(Chinhphu.vn) - Sở TN&MT TPHCM vừa đưa ra kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Xác định thời gian cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở TN&MT xác định mục đích của kế hoạch này là nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đối với các dự án cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn.

Cụ thể, đối với 47 dự án với 8.159 căn chưa được cấp giấy chứng nhận không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Sở sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế TPHCM, chi cục thuế các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp dự án, trách nhiệm ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính và văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các cơ quan thuế.

Thời gian tổ chức buổi làm việc là từ ngày 5-10/5. Trong tháng 6, phải báo cáo các nguyên nhân chậm trễ và đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết. Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế.

Đối với 30.061 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do doanh nghiệp dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận, Sở sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị giấy chứng nhận đối với dự án.

Thời gian tổng hợp danh sách trường hợp này là trong quý II/2023. Thời gian tổ chức làm việc trực tiếp là trong quý III/2023.

Đối với 29 dự án với 10.019 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, Sở sẽ tổ chức các buổi tập huấn với sự tham gia của Bộ TN&MT với vai trò báo cáo viên để hướng dẫn, triển khai Nghị định số 10 của Chính phủ.

Thời gian tổ chức buổi tập huấn từ ngày 20-31/5. Việc cấp giấy chứng nhận sẽ được thực hiện trong quý II/2023. Phấn đấu đến hết quý II/2023 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho số lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án có công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Đối với 39 dự án với 19.958 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (trong đó 23/39 dự án đang được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá), sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, Sở sẽ khẩn trương thực hiện tổng hợp trình Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM xem xét, thẩm định.

Riêng đối với 16/39 dự án còn vướng mắc, Sở sẽ thực hiện nghiên cứu để xác định những khó khăn, bất cập để đề ra biện pháp giải quyết phù hợp, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xem xét, thẩm định phương án giá đất các dự án.

Đối với 39 dự án này, thời gian thực hiện sẽ từ quý II đến quý IV năm 2023, trong giai đoạn từ tháng 5 đến cuối tháng 10.

Với 6 dự án, trong đó có 4.653 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do các vướng mắc khác, Sở sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ những nội dung vướng mắc này, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện cụ thể là từ quý II đến quý III năm 2023.

Đối với 18 dự án với 8.235 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do đang thanh tra, kiểm tra, điều tra, Sở sẽ có văn bản trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đối với từng dự án cụ thể. Thời gian thực hiện sẽ từ quý II đến hết quý III/2023.

Vũ Phong

Top