Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vì lợi ích quốc gia

20/10/2023 6:05 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Những vấn đề cạnh tranh, xung đột lợi ích và bảo vệ môi trường đã được đơn vị tư vấn cùng các chuyên gia phân tích cụ thể.

Top