10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành y tế TPHCM

23/12/2022 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - Với quyết tâm cao nhất, trong năm 2023, ngành y tế TPHCM sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế, chính sách, các sản phẩm đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các hoạt động trọng tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành y tế TPHCM - Ảnh 1.

TPHCM sẽ nâng cao năng lực của các bệnh viện quận, huyện, luôn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh lý do tuyến y tế cơ sở chuyển đến - Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn

Sở Y tế TPHCM cho biết, trong năm 2023, ngành y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo 3 nhóm mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh mới nổi và các dịch bệnh lưu hành và năng lực triển khai các chương trình sức khoẻ cộng đồng, nhất là năng lực chăm sóc và quản lý các bệnh không lây nhiễm của hệ thống y tế cơ sở, bao gồm cả Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Thứ hai, nâng cao năng lực của các bệnh viện quận, huyện, luôn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh lý do tuyến y tế cơ sở chuyển đến. Nâng cao năng lực các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của Thành phố, đảm bảo là nơi tiếp nhận và điều trị các bệnh nặng, phức tạp, không ngừng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu theo định hướng trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Thứ ba, phát triển mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp (mô hình paramedic), đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoài bệnh viện bao phủ khắp các địa bàn của Thành phố, kịp thời cấp cứu cho người dân khi có yêu cầu.

10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành y tế TPHCM - Ảnh 2.

Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái đưa các bác sĩ trẻ đến tận xã đảo thực hiện nhiệm vụ luân phiên công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân của xã Thạnh An - Ảnh: medinet.hochiminhcity.gov.vn

Cùng với đó, căn cứ vào các đề án đã được UBND TPHCM giao và các đề án mới do Sở Y tế đề nghị xuất phát từ yêu cầu thực tế trong công tác chăm sóc sức khoẻ, trong năm 2023, ngành y tế Thành phố sẽ tập trung thực hiện 10 nhóm hoạt động trọng tâm sau:

Nhóm 1: Triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch, chăm sóc và quản lý các bệnh không lây nhiễm và các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng (theo hướng chuyển sang khám, chữa bệnh BHYT).

Nhóm 2: Tiếp tục triển khai các hoạt động củng cố và nâng cao năng lực của HCDC, tham gia xây dựng trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng (khu vực Đông Nam Bộ).

Nhóm 3: Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, trình lãnh đạo Thành phố phê duyệt và triển khai thí điểm.

Nhóm 4: Triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số trong toàn ngành y tế, chú trọng xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế, khởi động lộ trình lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân Thành phố.

Nhóm 5: Hoàn thiện đề án trình UBND TPHCM phê duyệt "Đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tổ chức nghiên cứu, học tập các mô hình công nghiệp dược thành công tại các nước trong khu vực.

Nhóm 6: Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tự chủ bệnh viện, trên cơ sở đó, xây dựng các cơ chế chính sách giúp ổn định hoạt động tự chủ tại các bệnh viện công lập trình lãnh đạo Thành phố phê duyệt và thí điểm thực hiện.

Nhóm 7: Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước và xây dựng đề án "Trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao" (đặt tại cơ sở cũ của BV Ung Bướu).

Nhóm 8: Xây dựng đề án phát triển mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại cho Trung tâm Cấp cứu 115 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành mạng lưới xe cấp cứu.

Nhóm 9: Xây dựng đề án nâng cao năng lực y tế của huyện Cần Giờ, bao gồm cả kế hoạch và lộ trình tái thành lập bệnh viện huyện Cần Giờ.

Nhóm 10: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ công của ngành y tế; đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành y tế, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về hành nghề y tế tư nhân, tăng cường các giải pháp giúp chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trái quy định pháp luật.

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, trong năm 2023, Sở Y tế đã đăng ký với UBND Thành phố xây dựng và triển khai 5 đề án mới, bao gồm:

Đề án xây dựng các chính sách đặc thù giúp củng cố hoạt động tự chủ tài chính của các bệnh viện công lập.

Đề án xây dựng Trung tâm Tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đề án phát triển mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đề án chính sách đặc thù giúp củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đề án chính sách đặc thù giúp củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ góp phần xây dựng thành phố du lịch sinh thái giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Năm 2023 cũng là năm mà ngành y tế ra sức hoàn thành công trình mang nhiều ý nghĩa đã đăng ký với Thành phố là sản phẩm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó là công trình: "Ứng dụng y tế thông minh trong chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho người dân xã đảo Thạnh An".

Hà An

Top