Chuyển đổi số để hướng tới nông thôn mới thông minh

29/09/2022 3:20 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã có văn bản về triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 của UBND Thành phố; đồng thời rà soát, cập nhật để phù hợp với Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Lựa chọn, tổ chức triển khai hiệu quả các mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố, UBND 5 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

BT

Top