Hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông đối với kiều bào

30/11/2023 7:13 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 30/11, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức sơ kết 2 năm hợp tác trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giữa Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng với Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) TPHCM.

Hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông đối với kiều bào- Ảnh 1.

Ủy ban về NVNONN TPHCM sẽ hỗ trợ cung cấp danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 đến các kiều bào là doanh nghiệp tại TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan được ký kết vào ngày 4/11/2021, tập trung vào việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực: xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; thu thập dữ liệu chuyên ngành về người Việt Nam ở nước ngoài; các giải pháp nâng cao công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương; kết nối, vận động, thu hút doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trên các lĩnh vực khác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài của hai địa phương.

Từ sau khi ký kết ghi nhớ, lãnh đạo hai cơ quan thường xuyên đôn đốc, quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp, qua đó giúp công tác NVNONN tại thành phố Đà Nẵng đạt những được những kết quả nhất định.

Cụ thể, hai bên đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12/KL-TW của Bộ Chính trị tại Đà Nẵng; chia sẻ, góp ý dự thảo kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 169/NQ-TW của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026.

Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức tổ chức thành công tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng đến NVNONN tại TPHCM ngày 12/8/2022.

Tọa đàm đã thu hút sự tham dự của 100 kiều bào là doanh nhân, trí thức, lãnh đạo các hội, đoàn trong và ngoài nước. Thông qua tọa đàm, thành phố Đà Nẵng đã có cơ hội chia sẻ nhiều hơn thông tin về môi trường đầu tư, những chính sách và lĩnh vực thu hút đầu tư của thành phố đến với doanh nghiệp và lãnh đạo các hội đoàn doanh nhân NVNONN tại các nước.

Tại tọa đàm, thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của các doanh nhân, trí thức kiều bào nhằm giúp thành phố hoàn thiện hơn môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư từ kiều bào cũng như tăng cường công tác quảng bá, thông tin tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng đến với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông đối với kiều bào- Ảnh 2.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM làm việc với Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Cũng tại buổi sơ kết, nhiều đại biểu cho rằng, mặc dù đã đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên công tác phối hợp trong hai năm vừa qua vẫn còn chưa thường xuyên; việc kết nối, phát huy những kết quả từ các hoạt động như tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư hướng đến kiều bào còn hạn chế.

Do đó, trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp để triển khai các hoạt động như: Hỗ trợ Đà Nẵng đẩy mạnh công tác truyền thông đối với kiều bào; phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của kiều bào về các lĩnh vực thành phố quan tâm; Phối hợp tổ chức trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào; Phối hợp tổ chức các đoàn kiều bào đến làm việc, khảo sát đầu tư,... tại Đà Nẵng; Phối hợp đẩy mạnh truyền thông về các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các lễ hội tại Đà Nẵng.

Ngọc Tấn

Top