Phối hợp thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

21/01/2022 5:22 PM

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM vừa tiến hành Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Phối hợp thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh 1.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: Ủy ban NVNONN TPHCM cung cấp

Trong thời gian qua, sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan rất mật thiết, hiệu quả; đặc biệt lãnh đạo hai cơ quan đã có nhiều buổi làm việc trao đổi, thống nhất về trọng tâm công tác, phương hướng phối hợp giữa hai bên.

Hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tại các địa bàn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thảo, hội nghị như: Chương trình Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam cho thanh thiếu niên kiều bào, Hội nghị "Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam"; Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp kiều bào với Lãnh đạo sở, ngành TPHCM, Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK; chuỗi tọa đàm trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19…

Chương trình phối hợp hai bên trong thời gian tới tập trung vào một số nội dung như: Công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác vận động cộng đồng, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chính sách khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài; công tác hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, phối hợp trong thời gian tới của hai bên sẽ tập trung: Tuyên truyền sâu rộng và quán triệt thực hiện Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Tham mưu hoàn thiện chính sách liên quan đến NVNONN nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, đảm bảo lợi ích chính đáng của bà con; hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội nước sở tại; tăng cường các hoạt động kết nối trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, tập trung vào vận động thế hệ trẻ, các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp, phát huy hơn nữa vai trò của các Hội đoàn NVNONN; đa dạng hóa các hình thức vận động thu hút doanh nhân, trí thức, nhà khoa học NVNONN, đặc biệt là giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực chất lượng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM; Phối hợp, hỗ trợ nhau xây dựng cơ sở dữ liệu về NVNONN nói chung và tại TPHCM nói riêng…

Băng Tâm

Top