TP. Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn và 01 tổ chức hành chính

19/09/2023 2:41 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 19/9, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Thủ Đức.

TP. Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn và 01 tổ chức hành chính - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Theo đó, các tổ chức hành chính trực thuộc TP. Thủ Đức gồm 15 cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp-Thanh tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin, Phòng Quy hoạch - Xây dựng, Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng.

Ngoài ra, TP. Thủ Đức còn có 01 tổ chức hành chính khác là Trung tâm Hành chính công. Như vậy, ngoài việc giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của 8 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Thủ Đức, địa phương này đã được tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau và thành lập thêm một cơ quan chuyên môn mới.

Các cơ quan giữ lại bao gồm: Văn phòng, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp-Thanh tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, có 5 cơ quan được tổ chức lại và đổi tên năm cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau. 

Cụ thể: Phòng Tài chính có tên theo quy định là Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhưng đổi tên do chuyển chức năng kế hoạch và đầu tư qua Phòng Kinh tế. Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư có tên theo quy định là Phòng Kinh tế, nhưng đổi tên do tiếp nhận chức năng kế hoạch và đầu tư từ Phòng Tài chính - Kế hoạch. Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch có tên theo quy định là Phòng Văn hóa - Thông tin nhưng chuyển chức năng thông tin qua phòng Phòng Khoa học - Công nghệ. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin có tên theo quy định là Phòng Khoa học - Công nghệ nhưng đổi tên vì tiếp nhận chức năng thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin. Phòng Quy hoạch - Xây dựng đổi tên từ Phòng Quản lý đô thị, đồng thời chuyển chức năng giao thông vận tải, quản lý hạ tầng, quản lý trật tự đô thị qua phòng khác.

Ngoài ra, TPHCM còn thành lập 3 tổ chức hành chính mới trực thuộc UBND TP. Thủ Đức gồm: Phòng Giao thông công chính; Thanh tra Xây dựng; Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ngoài việc thành lập các cơ quan chuyên môn, TP. Thủ Đức còn được thí điểm thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Thủ Đức gồm: Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức; Trung tâm An sinh xã hội TP. Thủ Đức; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Thủ Đức.

Anh Thơ

TP. Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn và 01 tổ chức hành chính - Ảnh 2.

Top