TPHCM đề xuất thu hồi đất cho 25 dự án

09/12/2022 3:02 PM

(Chinhphu.vn) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã có tờ trình về danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thành phố đối với 25 dự án.

TPHCM đề xuất thu hồi đất cho 25 dự án - Ảnh 1.

TPHCM đề xuất thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình về việc xem xét, thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố để thực hiện dự án và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cụ thể, tại tờ trình về danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thành phố cần thu hồi đất đối với 25 dự án, tổng diện tích 32,32 ha.

Trong đó, có 16 dự án cần thu hồi đất đã có Nghị quyết của HĐND TPHCM với tổng diện tích đất thu hồi là 31,70 ha; 9 dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với tổng diện tích 0,62 ha.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng có tờ trình danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Theo UBND TP.HCM, hiện nay tổng diện tích được phép chuyển mục đích là hơn 3.691 ha, diện tích còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hơn 13.000 ha.

Đồng thời, UBND TPHCM đề xuất danh mục 19 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 52,8 ha. Trong đó, có 4 dự án đăng ký mới với tổng diện tích 21,3 ha; có 13 dự án đã có nghị quyết của HĐND TP.HCM thông qua danh mục cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, nay đã quá 3 năm với diện tích 30,7 ha.

Qua rà soát, UBND TPHCM cho rằng, các dự án trên đã đầy đủ pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2023. Các công trình, dự án này vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước để thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Vì vậy, UBND TPHCM đề xuất tiếp tục thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với 13 dự án này./.

Minh Đức


Top