Xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp

02/03/2024 1:05 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định ban hành Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp- Ảnh 1.

Theo đó, TPHCM xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Mục tiêu của Chương trình hành động là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2024 của Thành phố đạt từ 95% trở lên.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý và điều hành đầu tư công của thành phố.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ tham mưu xử lý cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Cụ thể, 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo, các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử phạt.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Thành phố hằng tháng tham mưu, đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có tỉ lệ giải ngân thấp.

Đồng thời, chủ trì tham mưu đánh giá thi đua các đơn vị theo thang điểm đánh giá, bình xét thi đua năm 2024 trên cơ sở kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể và lãnh đạo có thành tích xuất sắc, trừ điểm thi đua đối với các tập thể có tỉ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao.

Chương trình hàng động của UBND TPHCM nhấn mạnh các sở, ban ngành Thành phố nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tránh xảy ra tình trạng phải thực hiện trình, thẩm định nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án.

UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức có chế tài và xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức; Bí thư quận ủy, huyện ủy và Chủ tịch UBND 21 quận, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, đơn vị, chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng của địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từng dự án thuộc thẩm quyền.

Vũ Phong

Top