100% trường mầm non và phổ thông tại TPHCM có nhân viên y tế chuyên trách vào năm 2025

12/12/2022 1:33 PM

(Chinhphu.vn) - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học. Đối với cơ sở giáo dục công lập phải tuyển dụng, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học và có chuyên môn y tế theo đúng quy định.

100% trường mầm non và phổ thông tại TPHCM có nhân viên y tế chuyên trách vào năm 2025 - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học - Ảnh minh họa

Theo Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025, ngành GD&ĐT TPHCM đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025, 100% phòng GD&ĐT tham mưu UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

100% trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường nhiều cấp học có nhân viên y tế chuyên trách và có chuyên môn y tế.

100% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (nhân viên chuyên trách hoặc phân công nhân viên kiêm nhiệm theo dõi công tác y tế trường học) hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương.

Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học, như phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Tập huấn công tác y tế trường học hằng năm

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học. Đối với cơ sở giáo dục công lập phải tuyển dụng, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học và có chuyên môn y tế theo đúng quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong trường hợp vì lý do khách quan chưa tuyển dụng được nhân viên y tế chuyên trách có trình độ chuyên môn, phải thực hiện phân công nhân viên kiêm nhiệm làm đầu mối theo dõi công tác y tế trường học và ký hợp đồng với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn để triển khai công tác y tế trường học.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở tại địa phương. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục cử cán bộ, nhân viên chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

Phòng GD&ĐT phối hợp với trung tâm y tế, các ban, ngành liên quan tại địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác y tế trường học thường xuyên hằng năm cho các bộ quản lý, nhân viên phụ trách y tế tại cơ sở giáo dục. Đặc biệt, sẽ phối hợp Sở Y tế, các trường đại học có đào tạo chuyên ngành y, dược, y tế dự phòng, y tế công cộng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học của ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu về công tác y tế trường học trên địa bàn.

Chi Mai

Top