Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

11/10/2023 5:27 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Y tế TPHCM đề nghị giám đốc các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tại các dự án quan trọng, trọng điểm, góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang triển khai Dự án Xây dựng Trung tâm Điều trị kỹ thuật cao với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là một Trung tâm Ghép tạng, Phẫu thuật và Hồi sức cấp cứu Nhi khoa chuyên sâu cho các tỉnh, thành phía nam

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị y tế.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc rà soát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tránh tình trạng đưa ra các yêu cầu, các tiêu chí mang tính chất chủ quan, không bảo đảm tính cạnh tranh, dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu, hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu đã gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Tổ chức thực hiện nghiêm công tác đấu thầu qua mạng bảo đảm đạt được chỉ tiêu lộ trình theo quy định tại Thông tư 08 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đồng thời, tăng cường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (đặc biệt về đấu thầu qua mạng) để nâng cao năng lực, nghiệp vụ, chuẩn hóa chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu, bảo đảm có đủ trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu, dự án tại đơn vị.

Cũng theo văn bản của Sở Y tế TPHCM, giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị và chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xử lý tình huống theo đúng các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn liền với trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; khắc phục tình trạng né tránh, không tham mưu, không đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác đấu thầu tại đơn vị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư tiêu hao, đặc biệt là các đơn vị đã áp dụng hình thức tự chủ về tài chính nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần có kế hoạch, giải pháp nhằm chủ động nâng cao năng lực về công tác quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đúng pháp luật.

Sở Y tế đề nghị giám đốc các đơn vị tập trung triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tại các dự án quan trọng, trọng điểm, góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Trước đó, ngày 27/8 Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an có công văn về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư y tế và đến ngày 20/9, Văn phòng UBND TPHCM ra văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị y tế đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Thành phố.

Nguyễn Trần

Top