Tháng 9/2022: Cao điểm tiêm vaccine, mở rộng các điểm tiêm

01/09/2022 8:20 AM

(Chinhphu.vn) - Triển khai hiệu quả và bảo đảm đúng tiến độ chiến dịch tiêm vaccine bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ; tập trung tháng 9/2022 là tháng cao điểm tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để khảo sát tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND TPHCM tại văn bản gửi các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Về tiêm vaccine COVID-19, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vaccine theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và UBND Thành phố, đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vaccine trên địa bàn, sử dụng kịp thời, hiệu quả số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí, tăng cường đẩy nhanh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo.

Triển khai hiệu quả và bảo đảm đúng tiến độ chiến dịch tiêm vaccine bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ; tập trung tháng 9/2022 là tháng cao điểm tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để khảo sát tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19.

Kéo dài Tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiếp tục đến hết tháng 9/2022. Tiếp tục mở rộng các điểm tiêm bằng nhiều hình thức như: Điểm tiêm cố định tại cơ sở y tế; điểm tiêm lưu động tại trường học, cộng đồng, đội tiêm lưu động tại nhà, xe tiêm lưu động tại các trường học,…

Về việc ứng phó với các biến thể mới, Sở Y tế được giao theo dõi sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới, tăng cường trao đổi, thông tin, tham khảo kinh nghiệm và ý kiến các chuyên gia để có đánh giá, dự báo diễn biến dịch bệnh do biến thể mới gây ra, triển khai đánh giá miễn dịch cộng đồng, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả…

Về công tác thông tin, truyền thông, UBND Thành phố giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cập nhật và công khai kết quả tiêm vaccine cho người dân và học sinh trên Cổng thông tin của đơn vị; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

BT

Top