TPHCM đảm bảo thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố công khai, minh bạch

07/12/2023 1:30 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM.

TPHCM đảm bảo thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố công khai, minh bạch- Ảnh 1.

Mức phí trông giữ xe từ 50.000 - 350.000/m2/tháng - Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND đảm bảo hiệu quả, thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn TPHCM; đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời.

Xác định và phân công công việc cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp; đảm bảo nguồn lực, cách tổ chức thực hiện việc thu phí và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu phí hiệu quả đúng mục đích.

Việc triển khai thực hiện các công việc phải có phương án, lộ trình, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể; bám sát các tiêu chí, quy định tại Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của UBND TP.

Tập trung, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm theo Kết luận số 727-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TPHCM.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan đơn vị có liên quan công tác triển khai thu phí; chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện khoa học đảm bảo sự đồng thuận của xã hội trong việc lập lại trật tự đô thị.

Ứng dụng công nghệ thông tin, các giải pháp hiện đại, thông minh trong quản lý, thu phí

Ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp hiện đại, thông minh trong công tác quản lý, thu phí, cấp phép của các cơ quan chuyên môn kết hợp các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số của TPHCM và đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

UBND TP giao các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện, gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 5/12 hằng năm.

Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, thường xuyên theo dõi và kịp thời hướng dẫn UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; định kỳ trước ngày 21/12 hằng năm tổng hợp kiến nghị, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo UBND TP về công tác thu phí, kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động nghiên cứu thực hiện theo phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch hoặc có các kiến nghị thì gửi Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Mức phí trông giữ xe từ 50.000 - 350.000/m2/tháng

Theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND, mức thu phí cho hoạt động trông giữ xe từ 50.000 - 350.000/m2/tháng và mức thu phí cho các hoạt động khác từ 20.000 - 100.000 đồng/m2/tháng tùy theo khu vực.

Về cách tính thời gian thuê, nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố dưới 15 ngày trong một tháng tính nửa tháng; từ 15 ngày trở lên trong một tháng sẽ tính 1 tháng.

Mức phí được áp dụng theo giá đất bình quân tại 5 khu vực (mỗi khu vực sẽ có tuyến đường trung tâm và các tuyến còn lại).

Khu vực 1 gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, Phú Nhuận, Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu vực 2 gồm quận 2 (nay thuộc thành phố Thủ Đức, trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm), quận 6, quận 7 (trừ Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố), quận 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân.

Khu vực 3 gồm quận 8, quận 9 (nay thuộc thành phố Thủ Đức), quận 12, quận Thủ Đức (nay thuộc thành phố Thủ Đức), Tân Phú, Gò Vấp.

Khu vực 4 gồm các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi. Khu vực 5 gồm huyện Cần Giờ.

TPHCM đảm bảo thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố công khai, minh bạch- Ảnh 2.

Bảng mức thu phí sử dụng lòng đường, hè phố

Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường để tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của UBND TP và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước); làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô thì áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND TP về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP.

Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố.

M.Hiển

Top