Số kí hiệu văn bản 07/CT-UBND
Ngày ban hành 12/08/2017
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Về thực hiện đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
Hình thức văn bản Chỉ thị
Người ký duyệt Trần Vĩnh Tuyến
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác