Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
41/2023/QÐ-UBND 06/10/2023

Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Mỉnh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

4588/QÐ-UBND 07/10/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

4483/QÐ-UBND 04/10/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4294/QÐ-UBND 27/09/2023

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lao động, tiền lương thuộc phạm vi tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

4258/QÐ-UBND 23/09/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện

4263/QÐ-UBND 23/09/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

4261/QÐ-UBND 23/09/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Vật liệu xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

4259/QÐ-UBND 23/09/2023

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch, Lý lich tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp

39/2023/QÐ-UBND 11/09/2023

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

40/2023/QÐ-UBND 11/09/2023

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Top