Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
18/2024/QÐ-UBND 12/04/2024

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

1245/QÐ-UBND 15/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm VI chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao


1251/QÐ-UBND 15/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09/CT-TTg 15/04/2024

Về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1235/QÐ-UBND 12/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/2024/QÐ-UBND 01/04/2024

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1193/QÐ-UBND 10/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1194/QÐ-UBND 10/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm VI chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

1164/QÐ-UBND 09/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

1128/QÐ-UBND 08/04/2024

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Top