Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
3765/QÐ-UBND 03/11/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn


3764/QÐ-UBND 03/11/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện

3743/QÐ-UBND 02/11/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp

3709/QÐ-UBND 02/11/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thảnh phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn năm 2022 - 2025

3703/QÐ-UBND 01/11/2022

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030"

3640/QÐ-UBND 27/10/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2030"

3618/QÐ-UBND 25/10/2022

Phê duyệt Đề án "Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

3606/QÐ-UBND 24/10/2022

Phê duyệt Đề án Xây dựng Thương hiệu Vàng nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030

36/2022/QÐ-UBND 14/10/2022

Về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

35/2022/QÐ-UBND 11/10/2022

Bãi bỏ Quyết đinh số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố

Top