Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
06/CT-UBND 25/03/2022

Về đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

05/CT-UBND 09/02/2022

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

04/CT-UBND 22/01/2022

Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

03/CT-UBND 18/01/2022

Về chăm lo Tết Nhâm Dần năm

02/CT-UBND 14/01/2022

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2022

01/CT-UBND 11/01/2022

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

19/CT-UBND 20/12/2021

Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

10/CT-UBND 08/09/2017 Về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 /6/1948 - 11/6/2018)
02/CT-UBND 15/02/2017 Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố
19/CT-UBND 24/10/2016 Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Top