Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4972/UBND-HCTC 21/12/2022

Về việc đính chính số ký hiệu của Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh

1134/UBND-VX 15/04/2022

Về việc đính chính quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thảnh phố

6991/VP-VX 06/08/2019 Về việc đính chính văn bản
12393/VP-KT 21/09/2017 V/v quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
1675/UBND-TH 08/09/2017 V/v đính chính Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
3105/UBND-ĐT 07/06/2017 V/v xin rút tên trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5981/VP-KT 11/05/2017 V/v báo cáo kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và triển khai Kế hoạch năm 2017 – giai đoạn 2016 - 2020
2732/UBND-ĐT 10/05/2017 Về chủ trương xây dựng điểm đầu mối trung chuyển hành khách xe buýt tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
2259/UBND-ĐT 19/04/2017 Về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017
2305/UBND-KT 20/04/2017 V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
Top