Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
4802\QC-UBND-HCCB 29/09/2014 Quy chế Phối hợp công tác giữa UBND TP và Hội Cựu chiến binh TP.
421/CTr-UBND 24/01/2014 Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014
421/CTr-UBND-PL 24/01/2014 Phụ lục Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2014
4030 /QĐ-UBND-PL 07/08/2012 Danh sách các tuyến đường cho phép sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe...
26/2011/QĐ-UBND 14/05/2011 Văn bản số 26/2011/QĐ-UBND, ngày 14/05/11, quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015
25/2011/QĐ-UBND 14/05/2011 Văn bản số 25/2011/QĐ-UBND, ngày 14/05/11, quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
23/2011/QĐ 14/05/2011 Văn bản số 23/2011/QĐ-UBND, 14/05/11, Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015
24/2011/QĐ-UBND 14/05/2011 24/2011/QĐ-UBND, 14/05/11, Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015
2175/KH-UBND 13/05/2011 Văn bản số 2175/KH-UBND, ngày 13/05/11, Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2011
Top