Số kí hiệu văn bản 08/CT-UBND
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào đạo năm học 2017 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác