Lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai Nghị quyết 98/2013/QH15

17/08/2023 9:12 AM

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai Nghị quyết 98/2013/QH15 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội - Ảnh: VGP

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 đồng chí. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Điều hành gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Phó Trưởng Ban.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành gồm 19 thành viên, trong đó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM làm Tổ trưởng. Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM làm Tổ phó.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 98 của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện thống nhất các quy định có liên quan khi thực hiện thí điểm phù hợp với đặc thù phát triển tại TPHCM cũng như chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm để tạo thuận lợi và việc tổ chức thực hiện các nội dung thí điểm đạt hiệu quả.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đem lại hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM; chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội theo quy định.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo cụ thể hóa triển khai nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc và điều hành công việc tổng thể để thực hiện Nghị quyết số 98; nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của thành phố hoặc báo cáo Trung ương xem xét. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm điều hành có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 98 được kịp thời, hiệu quả.

Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng đã ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98. TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn.

Hội đồng Tư vấn và Tổ Thư ký có nhiệm vụ tổ chức họp hoặc hội thảo khoa học để trao đổi, đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND TPHCM những nội dung ưu tiên, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 98; các giải pháp, đề án và những vấn đề quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 98…

Vũ Phong

Top