Lập Tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến Vành đai 3

16/06/2023 5:12 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Tổ công tác rà soát quy hoạch đô thị phục vụ kế hoạch khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3.

Lập Tổ công tác khai thác quỹ đất dọc tuyến Vành đai 3 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường làm Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Phan Văn Tuấn làm Tổ phó Thường trực; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Trung Trực làm Tổ phó.

Tổ công tác còn bao gồm 10 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Nhiệm vụ của tổ là nghiên cứu, tham mưu giúp Thành phố triển khai thực hiện rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời, tham mưu công tác thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, đấu thầu để phục vụ kế hoạch khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3 cập nhật vào quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040.

Tổ công tác còn đảm đương xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, đấu thầu dọc hai bên tuyến và vùng phụ cận.

Ngoài ra, đề xuất với UBND Thành phố các dự án ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để khai thác hiệu quả quỹ đất. Nghiên cứu thí điểm mô hình TOD theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận để tạo quỹ đất đấu giá chọn nhà đầu tư.

Rà soát quỹ đất công dọc hai bên tuyến đường Vành đai 3 hoặc tiệm cận và rà soát quy hoạch đất nông nghiệp tại khu ít dân cư để đề xuất chủ trương đầu tư lập dự án bồi thường đất nông nghiệp bằng đất ở tạo quỹ đất sạch. Từ đó, tham mưu tổ chức bán đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội cho TPHCM.

Tổ công tác cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc rà soát quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, tái định cư, đầu tư hạ tầng kết nối, công tác đấu thầu dọc hai bên tuyến đường để đảm bảo đồng bộ.

Nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Tổ công tác tham mưu, đề xuất UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, bộ, ngành phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Vũ Phong

Top