Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 19/CT-UBND
Ngày ban hành 24/10/2016
Ngày có hiệu lực 24/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí Lê Thanh Liêm
Tài liệu đính kèm
Top