Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố

Số kí hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 15/02/2017
Ngày có hiệu lực 15/02/2017
Trích yếu nội dung Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Chỉ thị
Người kí Lê Thanh Liêm
Tài liệu đính kèm
Top