Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Số kí hiệu văn bản 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm
Top