Về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố

Số kí hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 06/07/2017
Trích yếu nội dung Về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm
Top