Về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 04/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/09/2017
Trích yếu nội dung Về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm
Top