về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020

Số kí hiệu văn bản 02/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung về ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm
Top