Về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Số kí hiệu văn bản 03/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày có hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Quyết Tâm
Tài liệu đính kèm
Top