Nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 10, mười tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012

Số kí hiệu văn bản 813 /TB-VP
Ngày ban hành 02/11/2012
Ngày có hiệu lực 02/11/2012
Trích yếu nội dung Nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 10, mười tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012
Hình thức văn bản Thông báo
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top