Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019

Số kí hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2019
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Top