Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

Số kí hiệu văn bản 13/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2019
Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Top