Về việc ban hành Danh mục "Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025"

Số kí hiệu văn bản 430/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày có hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Danh mục "Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025"
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top