Về ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 38/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày có hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Về ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top