Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Sở Du lịch

Số kí hiệu văn bản 3355/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Sở Du lịch
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top