Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện

Số kí hiệu văn bản 3353/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top