Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chương trình đột phá Cải cách hành chính (CCHC) gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015

Số kí hiệu văn bản 188 /BC-UBND
Ngày ban hành 06/12/2012
Ngày có hiệu lực 06/12/2012
Trích yếu nội dung Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chương trình đột phá Cải cách hành chính (CCHC) gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015
Hình thức văn bản Báo cáo
Người kí
Tài liệu đính kèm
Top