Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịc

Số kí hiệu văn bản 3319/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịc
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top