Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kmh tế hạp tác và phát tnển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số kí hiệu văn bản 3320/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kmh tế hạp tác và phát tnển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top