Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số kí hiệu văn bản 52/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày có hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top