Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 50/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày có hiệu lực 25/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay Hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Võ Văn Hoan
Tài liệu đính kèm
Top