Về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống tổng đài khấn cấp liên thông 113 - 114 - 115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

Số kí hiệu văn bản 4013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống tổng đài khấn cấp liên thông 113 - 114 - 115 và phòng chống thiên tai phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Mỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Dương Anh Đức
Tài liệu đính kèm
Top