Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu văn bản 4090/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top